Twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego

Strona główna | Życiorys | Twórczość | Miejsce pochówku

Twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego zadziwia i fascynuje czytelników i historyków literatury do dziś. Był pisarz fenomenem pracowitości i wszechstronności zainteresowań i talentów.

Dzieło jego życie - to 586 dzieł zawartych w 600 tomach. Jego wielką zasługą jest wyparcie z obiegu czytelniczego marnych powieści francuskich i zastąpienie ich wartościową powieścią traktującą o najżywotniejszych sprawach Polaków. 
To on był wielkim nauczycielem historii - 100 dzieł historycznych, które napisał, stało się dla trzech pokoleń Polaków jedynymi podręcznikami, z których czerpano wiedzę o przeszłości ojczyzny. Kraszewski stworzył również trzy naukowe dzieła historyczne, edytorsko opracowywał i wydawał materiały źródłowe, przede wszystkim pamiętniki z XVII i XVIII wieku. 
Był niepoślednim znawcą spraw archeologii, której poświecił "Sztukę u Słowian". Zajmował się też etnografią i był zamiłowanym kolekcjonerem. Odbywał liczne podróże -  najpierw po Kresach, później po krajach Europy i pisał dzieła podróżnicze, np. "Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy". 
Wprost niemożliwy do oszacowania jest dorobek publicystyczny pisarza, wypowiadającego się na temat wszystkich, nurtujących wówczas społeczeństwo spraw. Korespondował Kraszewski z całym intelektualnym i artystycznym światem swojej epoki, a jego korespondencję liczą znawcy na 40 000 listów
W Dreźnie prowadził własną drukarnię. W Żytomierzu prowadził niesłychanie ożywioną działalność społeczną - był kuratorem szkół, dyrektorem teatru i klubu szlacheckiego, naczelnikiem komitetu statystycznego - zajmując się między innymi inwentaryzacją zabytków Wołynia. Przez całe życie wspierał młodych adeptów literatury i sztuki - dzięki jego protekcji debiutował między innymi młodziutki Jan Kasprowicz.
Józef Ignacy Kraszewski uprawiał także muzykę i malarstwo. Komponował utwory fortepianowe, wypowiadał się z wielkim znawstwem na muzyczne tematy. Malarzem był bardzo utalentowanym i wszechstronnym - tworzył obrazy olejne, akwarele, rysował ołówkiem, mistrzostwo osiągnął w trudnej sztuce akwaforty. 

Dziś twórczość J. I. Kraszewskiego na nowo odkrywana jest przez badaczy literatury, a czytelnicy nadal wierni są dziełom "ojca powieści polskiej".

Twórczość:

W powieściopisarstwie Kraszewskiego wyróżnić można trzy okresy: młodzieńczy (1830-1838), wołyńsko-warszawski (1838-1863) i okres drezdeński (od 1863).

 • Ada: sceny i charaktery z życia powszedniego
 • Barani Kożuszek
 • Biografia sokalskiego organisty Kotlety
 • Boża czekoladka
 • Boża opieka. Powieść osnuta na opowiadaniach XVIII wieku
 • Bracia rywale
 • Bratanki
 • Brühl
 • Budnik
 • Całe życie biedna
 • Caprea i Roma
 • Cet czy licho?
 • Chata za wsią
 • Czarna Perełka
 • Czasy kościuszkowskie
 • Czercza mogiła
 • Cześnikówny
 • Cztery wesela
 • Diabeł
 • Dola i niedola. Powieść z ostatnich lat XVIII wieku
 • Dwa światy
 • Dziad i baba
 • Dziadunio
 • Dzieci wieku
 • Dziecię Starego Miasta
 • Dziennik Serafiny
 • Dziwadła
 • Emisariusz
 • Ewunia
 • Głupi Maciuś
 • Grzechy hetmańskie. Obrazy z końca XVIII wieku
 • Herod baba
 • Historia kołka w płocie
 • Historia o bladej dziewczynie spod Ostrej Bramy
 • Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie: powieść z czasów Jana Sobieskiego
 • Historia Sawki
 • Hołota
 • Hrabina Cosel
 • Interesa familijne
 • Jak się pan Paweł żenił i jak się ożenił
 • Jaryna
 • Jermoła
 • Jesienią
 • Kamienica w Długim Rynku
 • Kartki z podróży
 • Kawał literata
 • Klasztor
 • Klin klinem
 • Komedianci
 • Kopciuszek
 • Kordecki
 • Kościół Świętomichalski w Wilnie
 • Król i Bondarywna. Powieść historyczna
 • Krzyż na rozstajnych drogach
 • Krzyżacy 1410
 • Kunigas
 • Kwiat paproci
 • Lalki: sceny przedślubne
 • Latarnia czarnoksięska
 • Listy do rodziny
 • Lublana
 • Ładny chłopiec
 • Ładowa Pieczara
 • Macocha
 • Maleparta
 • Męczennicy. Marynka
 • Męczennicy. Na wysokościach
 • Milion posagu
 • Mistrz Twardowski
 • Mogilna. Obrazek współczesny
 • Morituri
 • Moskal: obrazek współczesny narysowany z natury
 • Na bialskim zamku
 • Na cmentarzu - na wulkanie
 • Na tułactwie
 • Na wschodzie. Obrazek współczesny
 • Nad modrym Dunajem
 • Nad Sprewą
 • Nera
 • Niebieskie migdały
 • Noc majowa
 • Ongi
 • Orbeka
 • Ostap Bondarczuk
 • Ostatni z Siekierzyńskich
 • Ostrożnie z ogniem
 • Pałac i folwark
 • Pamiętnik Mroczka
 • Pamiętnik panicza
 • Pamiętniki
 • Pan i szewc
 • Pan Karol
 • Pan Major
 • Pan na czterech chłopach
 • Pan Walery
 • Panie kochanku: anegdota dramatyczna we trzech aktach
 • Papiery po Glince
 • Pod Blachą: powieść z końca XVIII wieku
 • Poeta i świat
 • Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799
 • Pomywaczka: obrazek z końca XVIII wieku
 • Powieść bez tytułu
 • Powrót do gniazda
 • Półdiablę weneckie
 • Profesor Milczek
 • Przed burzą
 • Przygody pana Marka Hinczy. Rzecz z podań życia staroszlacheckiego
 • Pułkownikówna
 • Ramułtowie
 • Raptularz pana Mateusza Jasienickeigo. Z oryginału przepisany mutatis mutandis
 • Resurrecturi
 • Resztki życia
 • Roboty i prace: sceny i charaktery współczesne
 • Rzym za Nerona
 • Sąsiedzi
 • Sceny sejmowe. Grodno 1793
 • Sekret pana Czuryły. Historia jednego rezydenta wedle podań współczesnych opowiedziana
 • Serce i ręka
 • Sfinks
 • Sieroce dole
 • Skrypt Fleminga
 • Sprawa kryminalna
 • Stara Panna
 • Staropolska miłość
 • Starosta warszawski: obrazy historyczne z XVIII wieku
 • Starościna Bełska: opowiadanie historyczne 1770-1774
 • Stary sługa
 • Sto Diabłów
 • Syn marnotrawny
 • Szalona
 • Szaławiła
 • Szpieg
 • Śniehotowie
 • Tomko Prawdzic
 • Trapezologion
 • Tryumf wiary. Obrazek historyczny z czasów Mieczysława I-go
 • Tułacze
 • U babuni
 • Ulana
 • W pocie czoła. Z dziennika dorobkiewicza
 • W starym piecu
 • Warszawa 1794
 • Wielki nieznajomy
 • Wielki świat małego miasteczka
 • Wilczek i wilczkowa
 • Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku: dziennik przejażki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września
 • Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy
 • Z chłopa król
 • Z siedmioletniej wojny
 • Z życia awanturnika
 • Zadora
 • Zaklęta księżniczka
 • Zemsta Czokołdowa
 • Złote jabłko
 • Złoty Jasieńko
 • Zygmuntowskie czasy
 • Zygzaki
 • Żacy krakowscy w roku 1549
 • Żeliga
 • Żyd: obrazy współczesne
 • Żywot i przygody hrabi Gozdzkiego. Pan starosta Kaniowski
 • Żywot i sprawy Imć pana Medarda z Gołczwi Pełki z notat familijnych spisane
 • Cykl "Dzieje Polski"
  • Adama Polanowskiego dworzanina króla Jegomości Jana III notatki
  • Bajbuza: czasy Zygmunta III
  • Banita: czasy Stefana Batorego
  • Biały książę: czasy Ludwika Węgierskiego
  • Boleszczyce: powieść z czasów Bolesława Szczodrego
  • Boży gniew: czasy Jana Kazimierza
  • Bracia Zmartwychwstańcy: powieść z czasów Chrobrego
  • Dwie królowe
  • Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego zwano Duninem: opowiadanie historyczne z XII wieku
  • Infantka
  • Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik: Jagiełłowie do Zygmunta
  • Jelita: powieść herbowa z r. 1331
  • Kraków za Łokietka: powieść historyczna
  • Król Chłopów: powieść historyczna z czasów Kazimierza Wielkiego
  • Król Piast: (Michał książę Wiśniowiecki)
  • Królewscy synowie: powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego
  • Lubonie: powieść z X wieku
  • Masław
  • Matka królów: czasy Jagiełłowe
  • Na królewskim dworze: czasy Władysława IV
  • Pogrobek: powieść z czasów przemysławowskich
  • Saskie ostatki: August III
  • Semko: czasy bezkrólewia po Ludwiku
  • Jagiełło i Jadwiga
  • Stach z Konar: powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego
  • Stara baśń
  • Strzemieńczyk: czasy Władysława Warneńczyka
  • Syn Jazdona: powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego
  • Waligóra: powieść historyczna z czasów Leszka Białego
  • Za Sasów